Gobierno Vasco
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila
euskadi.eus
Eraikinen Ikuskaritza Teknikoko Erregistroa
EUSKOREGITE
ERAIKINEN IKUSKARITZA TEKNIKOARI BURUZKO
INFORMAZIO ETA KUDEAKETARAKO ATARIA
EIT Erregistroa

Zure eraikinari buruzko informazioa

Zure eraikinari Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa egin behar zaion edo abian jarritako ikuskaritzen egungo egoera zein den jakiteko kokapena sartu ezazu:
* Data hori Estatistiken Euskal Institutuak (Eustat) 2010. urtean egin zen Eraikinen Erroldari lotuta emandako datuei esker lortu da. Dena den, datu horiek orientagarriak eta soilik informatzaileak dira. Euskal Autonomia Erkidegoan eraikinen ikuskaritza teknikoa arautu duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuaren 13.4. artikuluak, eraikinaren adina frogatzen duten agiriak lehentasunaren arabera sailkatu ditu.
** Eraikina erabat birgaitua izan bada, haren adina kalkulatzeari dagokionez, birgaitze hori egin ostean eraikinaren lehen okupazioko lizentziaren data eta, halakorik izan ezean, obren azken ziurtagiria izango da eraikuntza osorik amaitu zeneko data. Horrekin lotuta, erabateko birgaitzetzat joko da, gutxienez, egitura, fatxada, estalkia, ur saneamendu eta hornidura sareak eta sistema teknikoak berritu edo sendotzea eragin duen edozein esku-hartze.